Conscious Together

Vi presenterar vårt globala hållbarhetsprogram Conscious Together.

FAQ

Vårt mål är att hjälpa till att hitta sätt att göra återvinning en realitet. Därför samarbetar vi för att investera och stötta utvecklingen av tekniker och processer för återvinning.

Vi vill bygga upp en transparent relation till våra konsumenter, vilket innebär att vi informerar om våra framsteg och de åtgärder vi genomför för att bli ett mer hållbart varumärke. Vi rapporterar om vad vi gör för att nå våra hållbarhetsmål årligen och tillhandahåller uppdateringar via våra sociala och digitala kanaler.

Våra hållbarhetsdata granskas av en oberoende part för att se till att de är korrekta.

Maybelline NY har åtagit sig att ständigt söka efter ingredienser med hållbart ursprung som framställs på ett ansvarsfullt sätt. Vissa av våra produkter använder sheasmör, kakaosmör, risolja och sesamolja med hållbart ursprung.
 
Med denna metod ser vi till att ingredienserna kommer från leverantörskedjor som respekterar den biologiska mångfalden och hjälper till att begränsa deras miljöpåverkan.
Biobaserad innebär att ingredienserna i fråga kommer från förnybara källor, till exempel växtmaterial. Vi arbetar med våra team inom forskning och utveckling för att dra nytta av kraften från grön vetenskap när vi skapar formulor med högpresterande förnybara ingredienser genom mer ansvarsfulla processer (till exempel genom minskade koldioxidutsläpp, mindre avfall och mindre användning av lösningsmedel) för transformation, extrahering och fermentering.
 
I metoderna för grön vetenskap ingår noggrann produktion, transformation och sammanblandning av ingredienser med metoder som hjälper till att minska miljöavtrycket och minimera användningen av kemikalier.
 
Med denna metod ser vi till att ingredienserna kommer från leverantörskedjor som respekterar den biologiska mångfalden och hjälper till att begränsa deras miljöpåverkan.
Kemi associeras ofta med artificiella eller syntetiska ämnen. Den här associationen stärker den förutfattade meningen att kemikalier är skadliga och att det som är naturligt är bra! Det stämmer inte. Sanningen är att en transformation av ett material på kemisk väg ofta innebär att kvaliteten och möjligheten att reproducera materialet blir lättare att kontrollera. I naturen kan kvaliteten på de naturliga ingredienserna variera, bland annat beroende på klimatet och miljön där de produceras.
 
 
Alla våra produkter, oavsett om du innehåller syntetiska ingredienser, ingredienser med naturligt ursprung eller annat, genomgår strikta säkerhetsutvärderingar med användningen i åtanke, närmare bestämt användning, frekvens och dosering av ingredienser.
 
 
Alla Maybellines produkter måste genomgå en rigorös expertledd utvärderingsprocess som genomförs på våra Research & Innovation-anläggningar för att säkerställa att våra säkerhetsstandarder efterlevs. Vi har en djupgående kunskap om råvarorna, inklusive en förståelse för deras kvalitet och ursprung. Vi arbetar med en rad experter för att noga utvärdera råvarorna i syfte att se till att de är säkra att använda i slutprodukterna. Därefter genomför vi en rad olika produkttoleranstester hos specialiserade laboratorier och forskningscenter som ägs av tredje part för att utvärdera produkternas säkerhet.
 
 
Om du vill veta mer om vad som finns i dina favoritprodukter från Maybelline besöker du   INUTI VÅRA PRODUKTER..
 
I metoderna för grön vetenskap ingår noggrann produktion, transformation och sammanblandning av ingredienser med metoder som hjälper till att minska miljöavtrycket och minimera användningen av kemikalier..
 
Med denna metod ser vi till att ingredienserna kommer från leverantörskedjor som respekterar den biologiska mångfalden och hjälper till att begränsa deras miljöpåverkan.

Vi sitter i samma båt

Träffa några ur teamet och se hur de beskriver sitt arbete med Conscious Together.