Brave Together

Ett globalt initiativ för att stötta alla som upplever ångest och depression. I samarbete med våra experter på psykisk hälsa har vi skapat verktyg som kan vara till hjälp när det känns som att livet skaver.

Var modig. Prata med varandra. Hjälp en vän.

När en vän lider av ångest eller depression kan du ta hjälp av BRAVE TALK för att navigera i det svåra samtalet och vara den vän hen behöver.

TRÄFFA RÖSTERNA BAKOM

Få riktiga råd från modiga människor vars arbete för att öka medvetenheten om psykisk hälsa genom samtal, utbildning och att lyfta ämnet inspirerar oss varje dag.

Vanliga frågor

Alla kan uppleva ångest, men när symtomen blir överväldigande och inte går över, vilket ofta påverkar det dagliga livet, kan det röra sig om ett ångestsyndrom. (NAMI) Till depression räknas återkommande, svåra perioder av tydliga förändringar i humöret, tankeprocessen och motivationen som varar i minst två veckor. Förändringar i tankeprocessen inkluderar vanligtvis negativa tankar och hopplöshet. Depression påverkar även sömnen/energinivån, aptiten eller vikten. (NAMI)

Ångest och depression ser olika ut hos olika personer, vilket innebär att dessa tillstånd är svåra att diagnostisera. Varje tillstånd har en egen uppsättning unika symtom, och dessa kan ibland överlappa. Här är 10 vanliga tecken som kan hjälpa dig att avgöra om du eller någon i din närhet har drabbats av ångest eller depression.


  1. Känner sig mycket ledsen eller drar sig undan i mer än två veckor
  2. Försöker skada sig själv, ta livet av sig och/eller planerar att göra detta
  3. Ett allvarligt och okontrollerbart risktagande beteende som skadar personen själv eller andra
  4. Plötslig och överväldigande rädsla som kommer utan anledning, ibland med hjärtklappning, fysiskt obehag eller andningssvårigheter
  5. Betydande viktnedgång eller viktuppgång
  6. Ser, hör eller tror på saker som inte är verkliga
  7. Överdrivet bruk av alkohol eller narkotika
  8. Drastiska förändringar i humör, beteende, personlighet eller sömnvanor
  9. Stora svårigheter att koncentrera sig eller sitta stilla
  10. Intensiv oro eller rädsla som hindrar vardagsaktiviteter
Brave Together är ett globalt initiativ som kan stötta dig som känner dig ensam och tvekar på ditt eget värde eller känner ångest. Brave Talk har utvecklats av experter genom Maybelline New York och The JED Foundation och är en kostnadsfri utbildning som utformats för att ge unga människor färdigheter att stötta jämnåriga som har det svårt och hjälpa dem att komma i kontakt med vården. Vill du eller din organisation veta mer så kontakta [email protected]