KÄNN IGEN TECKNEN

ALL

 1. mny-brave-together-image-frame

  VAD ÄR PSYKISK HÄLSA?

  Psykisk hälsa innehåller allt från välmående, till psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykiskt välbefinnande innebär att varje individ inser sin egen potential, klarar av att hantera livets normala påfrestningar, har möjlighet arbeta produktivt och fruktbart samt uppleva att man bidrar i samhället. (Källa: Världshälsoorganisationen WHO).

  Psykiska tillstånd kan drabba alla, oavsett ålder eller bakgrund, och kan uppstå som ett resultat av upplevelser i våra liv. Men, ibland, kan det uppstå utan någon lätt identifierbar orsak. Det kan te x vara att man känner sig ensam eller upplever låg självkänsla, vilket kan kan vara utmanande att leva med. Oavsett vilka utmaningar det handlar om kan det vara skönt att få prata med någon eller kanske få skriva av sig. Du behöver inte bära allt själv.

 2. practiceselfcare-image-border2

  VAD ÄR ÅNGEST?

  Alla kan under någon period i sitt liv uppleva ångest. Men om symptomen är överväldigande, konstanta och påverkar och begränsar din vardag kan det vara ångestsyndrom det handlar om, vilket man bör söka hjälp för att hantera.

 3. practiceselfcare-image-border1

  VAD ÄR DEPRESSION OCH HUR KAN DET YTTRA SIG?

  Återkommande humörskiftningar, förändrade tankemönster och brist på motivation är tecken på depressiva tendenser eller egentlig depression. Symptomen varar ofta i längre perioder, minst två veckor. Förändrade tankemönster är ofta negativa tankar och för med sig en känsla av hopplöshet. Depressiva tendenser kan även påverka din sömn, energi, aptit och/eller vikt.

 4. practiceselfcare-image-border3

  10 OFTA FÖREKOMMANDE TECKEN PÅ MENTAL OHÄLSA

  Tecken på ångest och depression ser olika ut för alla och påverkar vår vardag på olika sätt. De finns unika symptom för ångest och depression, men tillstånden kan även överlappa varandra. För en individ kan det handla om ett tillfälligt, kortare, tillstånd och för en annan är tillståndet något som utvecklar sig över en längre tid. Men det finns allmänna tecken som man bör vara uppmärksam på. Dessa tecken kan hjälpa dig att förstå om du, eller någon i din närhet, lider av ångest eller depressiva tankar - samt när det är dags att söka hjälp.

1. DU KÄNNER DIG MYCKET NEDSTÄMD ELLER TILLBAKADRAGEN I MER ÄN TVÅ VECKOR

2. DU FÖRSÖKER ATT SKADA DIG SJÄLV, HAR SJÄLVMORDSTANKAR ELLER PLANERAR FÖR DET.

3. DU KÄNNER ETT STARKT BEHOV AV UTSÄTTA DIG FÖR OKONTROLLERBARA RISKER SOM KAN SKADA DIG SJÄLV ELLER ANDRA .

4. PLÖTSLIG OCH ÖVERVÄLDIGANDE RÄDSLA UTAN UPPENBAR ANLEDNING, IBLAND MED HJÄRTKLAPPNING , FYSISKT OBEHAG ELLER ANDNINGSSVÅRIGHETER

5. TYDLIG VIKTNEDGÅNG ELLER -ÖKNING.

6. DU SER, HÖR ELLER TROR SAKER SOM INTE FINNS PÅ RIKTIGT

7. DU ÖVERKONSUMERAR ALKOHOL ELLER DROGER.

8. DU UPPLEVER DRAMATISKA FÖRÄNDRINGAR I HUMÖR, BETEENDE, PERSONLIGHET ELLER SOVMÖNSTER.

9. DU UPPLEVER EXTREMA KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER ELLER MED ATT VARA STILLA.

10. DU KÄNNER STARK ORO ELLER RÄDSLA  SOM PÅVERKAR OCH HINDRAR DINA VARDAGLIGA AKTIVITETER

Hoppsan, det ser ut som att du inte har loggat in! Vänligen logga in eller skapa ett nytt konto. Or skapa ett nytt konto.