Terms of Use

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATS

www.maybelline.se

Gäller från och med 09/05/2018

 

Välkommen till den här Webbplatsen för www.maybelline.se (hädanefter "Webbplatsen").

 

Läs noggrant igenom dessa Användarvillkor som gäller för användningen av denna Webbplats (hädanefter "Användarvillkoren"). Genom att använda denna Webbplats godkänner du dessa Användarvillkor utan förbehåll.

 

 

 

Webbadress: https://www.maybelline.se/

 

Utgivare: L’Oréal Sverige AB, org. nr 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma, på vägnar av sitt varumärke Maybelline (hädanefter "Utgivaren", "Vi", "Vårt" eller "Oss").

 

Hosting: Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft AZURE), DUBLIN 18, 99000 BLACKTHORN ROAD

 

 

 

1.     TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

 

Du får fritt använda webbplatsen utan att behöva logga in eller skapa ett konto.

 

Åtkomst till Webbplatsen och/eller vissa delar av Webbplatsen, kan kräva en PIN-kod. Om så är fallet måste du se till att sådana koder hålls hemliga. Du kan naturligtvis ändra dem när som helst. Antalet försök att komma åt Webbplatsen och/eller vissa delar Webbplatsen kan vara begränsade för att förhindra att PIN-koderna används på ett otillåtet sätt. Var vänlig och informera Oss om du upptäcker någon otillåten användning. Om du bryter mot reglerna i dessa Användarvillkor förbehåller Vi oss rätten att se till att du inte längre får tillgång till Webbplatsen.

 

Extra avgifter för åtkomst till, och användning av, Internet förblir på din bekostnad.

 

 

2.     IMMATERIELL EGENDOM

 

 1. Immateriella rättigheter

 

Det krävdes stora investeringar för att utveckla denna Webbplats. Webbplatsen och alla delar av innehållet på Webbplatsen (t.ex. varumärken, bilder, texter, videor etc.) skyddas av immateriella rättigheter. Användning, reproduktion eller representation av Webbplatsen (helt eller delvis), på vilket som helst media, för annat syfte, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften, måste godkännas.

 

Vi kan göra innehåll tillgängligt för dig på den här Webbplatsen som du har rätt att ladda ner (hädanefter "Nedladdningsbart innehåll"). Vi beviljar dig, för din personliga och privata användning, och under skyddsperioden för immateriella rättigheter, enligt definitionen i svenska och utländska lagar och internationella fördrag, en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda det Nedladdningsbara innehållet gratis. All reproduktion, representation, modifiering eller spridning av Webbplatsen är förbjuden. Genom att ladda ner eller använda sådant Nedladdningsbart innehåll samtycker du till att använda det i enlighet med dessa Användarvillkor.

 

Om Vi ​​gör en Webbplats tillgänglig för dig som gör det möjligt för dig att redigera en bild (t.ex. för att testa kosmetik virtuellt) bekräftar och godkänner du att en sådan Webbplats endast är för eget bruk i enlighet med dess avsedda syfte. Du har inte rätt att använda denna Webbplats på ett sätt som kan skada någon tredje parts rykte, anseende eller rättigheter på så sätt som beskrivs nedan.

 

 1. Tredje parts rättigheter

 

Vi vill påminna dig om att du måste ha alla nödvändiga tillstånd och rättigheter från alla relevanta rättighetsinnehavare om du publicerar innehåll via Webbplatsen, inklusive alla immateriella rättigheter och/eller litterära, konstnärliga och/eller industriella egendomsrättigheter och publicitetsrättigheter (inklusive rätten till någons bild), för din användning av sådant innehåll. Du måste till exempel säkerställa rättigheterna i och till innehållet (särskilt när det gäller fotografier) ​​som visar nya arkitektoniska föremål, reklamdesign eller kläddesign som kan visas (logotyper, förkortningar etc.).

 

 1. Användarinnehåll

 

På den här Webbplatsen kan vi ha en dedikerad plats för användarinnehåll som text, foton, videoklipp, åsikter etc. (hädanefter "Användarinnehåll").

 

Genom att publicera Användarinnehåll via webbplatsen ger du Oss härmed en royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv  världsomspännande licens för att reproducera, visa, använda, kopiera, modifiera, anpassa, redigera, distribuera, översätta, skapa derivatverk från, införliva i andra verk distribuera sådant Användarinnehåll (helt eller delvis).

 

Sådan användning för syften relaterade till intern eller extern användning, företags- eller finansiell kommunikation, reklam och marknadsföring, historik eller arkivering, ska godkännas av L'Oréal-koncernen eller dess dotterbolag, dess produkter och/eller varumärken, särskilt när det gäller följande:

 • Publicering i alla format, oavsett mängd,
 • I den skriftliga pressen, obegränsat antal publikationer,
 • Publicering, obegränsat antal publikationer, särskilt publicering för intern kommunikation, inklusive för säljare och distributionsnätverk (grossister, återförsäljare, agenter etc.), evenemang, broschyrer för kongresser, mässor, utställningar och för företagskommunikation, i press, för ett obegränsat antal publikationer och/eller i obegränsad mängd,
 • Publicering elektroniskt, via IT, digitalt eller multimedia, på Internet och intranät, via webbplatser (oavsett webbplats och/eller medium, inklusive sociala nätverk som Facebook, Twitter, YouTube eller Dailymotion), obegränsat antal inlägg och sändningar,
 • via reklammedier (t.ex. reklam i detaljhandeln och på L'ORÉAL-koncernens varumärkesprodukter (hädanefter "Media").

 

Du informeras härmed om att nämnda sociala nätverk är plattformar som ägs av tredje part och följaktligen ska spridningen och användningen av Användarinnehåll på nämnda sociala nätverk regleras av de användarvillkor som definieras av dessa nämnda tredje parter. Det innebär att Vi inte ansvarar för användningen av Vårt innehållet eller någon tredje part i enlighet med de sociala nätverkens användningsvillkor, inklusive utan begränsning, vad gäller omfattningen och varaktigheten för licensierade rättigheter och radering av Innehåll. Du är ansvarig inför eventuella krav från tredje part när det gäller användningen av Innehållet i enlighet med dessa sociala nätverks användarvillkor.

 

Vi vill dessutom påminna dig om att Innehållet går att hitta via sökmotorer och kan därför vara tillgängligt för en publik utanför Webbplatsen.

 

Detta godkännande ger oss möjlighet att anpassa ditt Innehåll som initialt är fast och/eller göra förtydligande när det gäller Användarinnehåll som vi anser vara lämpligt, förutsatt att Användarinnehållet inte ändrar din bild eller dina ord.

 

Vidare kan Användarinnehållet komma tillsammans med anonymiserad information som din stad, land eller ålder och/eller, om du uttryckligen har godkänt det, information som gör det möjligt att identifiera ditt namn, t.ex. ditt förnamn eller ditt alias.

 

Sådant Användarinnehåll som du kan publicera på denna Webbplats väljs av dig och det sker på ditt eget ansvar. Vi vill dock påminna dig om att Användarinnehållet inte får strida mot gällande lagstiftning, accepterade moraliska normer eller de principer som anges här. Här förbehåller Vi oss rätten att när som helst ta bort sådant Användarinnehåll som inte följer dessa Användarvillkor, inklusive Uppförandekoden.

 

Dessutom, om du har tillgång till Användarinnehåll som skapats av en annan användare, måste du respektera nämnda användares rättigheter och du får inte reproducera eller sprida sådant Innehåll som publicerats via andra media utan den berörda användarens samtycke.

 

 

3.     UPPFÖRANDEKOD

Vi har tolerans och respekt för andra.

 

Om du använder denna Webbplats får du inte:

 

 • Förmedla rasistiska, våldsamma, främlingsfientliga, skadliga, oförskämda, obscena eller olagliga kommentarer.

 

 • Sprida innehåll som kan vara skadligt, ärekränkande, otillåtet, skadligt eller kränkande när det gäller integritets- eller reklamrättigheter, framkalla våld, ras eller etnisk hat eller som anses vara grov oanständigt eller en uppmuntran att begå någon typ av brott.

 

 • Använda webbplatsen för politisk, propaganda eller värvning

 

 • Publicera annonser eller marknadsföra produkter och/eller tjänster som konkurrerar med varumärket/varumärkena som visas på Webbplatsen.

 

 • Använda Webbplatsen på annat sätt än dess syfte, t.ex. genom att använda den som en dejtingtjänst

 

 • Sprida någon form av information som direkt eller indirekt identifierar någon person utan dennes föregående och uttryckliga samtycke, till exempel dennes efternamn, postadress, e-postadress eller telefonnummer

 

 • Sprida information eller innehåll som kan vara stötande eller störande för de yngsta

 

 • Skrämma eller trakassera andra

 

 • Begå lagbrott, inklusive göra något som kan strida mot någons rättigheter till programvara, varumärken, fotografier, bilder, texter, videor etc.

 

 • Sprida innehåll (inklusive fotografier och videor) som visar minderåriga.

 

Om du upptäcker något sådant Användarinnehåll som kan utgöra brott mot mänskligheten eller en uppmaning till rashat och/eller våld eller relatera till barnpornografi, måste du omedelbart underrätta Oss och specificera det datum då du upptäckte innehållet, din identitet, webbadressen, beskrivningen av det aktuella innehållet och användar-ID för den som är ansvarig för innehållet. Om du anser att något Användarinnehåll strider mot reglerna ovan, mot dina rättigheter eller tredjeparts rättigheter (t.ex. överträdelser, förolämpningar, brott mot sekretess), kan du också meddela Oss. Underrättelsen skall innehålla:

 

 • datum för underrättelse
 • efternamn, första och andra namn, yrke, adress, nationalitet, datum och födelseort om avsändaren är en individ
 • adressatens namn och adress eller, om det rör sig om en juridisk person, företagets namn och säte
 • en beskrivning av innehållet och var informationen finns (t.ex. en webblänk till det aktuella innehållet)
 • skälen till varför sådant innehåll bör tas bort, inklusive en motivering samt, om möjligt, vilka lagbestämmelser som är aktuella.
 • en kopia av meddelanden som skickats till författaren eller utgivaren av den aktuella informationen eller vad som gjorts för att begära att det ska avbrytas, avlägsnas eller ändras eller dokumentation som visar att författaren eller utgivaren inte kunde nås.

 

Ingen hänsyn kommer att tas till eventuellt ofullständiga meddelanden.

 

 

4.     INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN

 

 1. Allmänna villkor

 

Vi påminner om att felaktigheter och försummelser kan förekomma i den information som finns tillgänglig på denna Webbplats, särskilt på grund av tredje part. Vi kommer att ta bort felaktigheter eller att komplettera sådan information på Webbplatsen så snart som möjligt.

 

 1. Information om produkter och tjänster

 

De produkter och tjänster som presenteras för dig på denna Webbplats är inte till försäljning utan utgör en allmän presentation av produkter och tjänster som Vi distribuerar i det land där denna Webbplats är tillgänglig.

 

 1. Rådgivning och diagnostiska verktyg

 

Rådgivning som tillhandahålls på denna webbplats och/eller de diagnostiska verktyg som kan göras tillgängliga, ska endast ses som simuleringar för att få expertråd om kosmetik. Den här informationen är endast i vägledande syfte och ska under inga omständigheter ersätta någon form av medicinsk diagnos, klinisk konsultation eller medicinsk behandling. Följaktligen kan vi inte garantera att du blir nöjd med de råd som du får när du använder dessa verktyg och tar inget ansvar för någon form av användning av dessa.

 

Om du har frågor eller vill ha mer information rekommenderar vi att du kontaktar din läkare.

 

 1. Hypertextlänkar

 

Hypertextlänkarna som finns på Webbplatsen kan leda dig till webbplatser hos tredje part och innehållet på dessa webbplatser har vi ingen kontroll över. Det innebär att om det finns sådana hypertextlänkar på Webbplatsen så är det endast för att ge dig en bättre användarupplevelse på Internet och det är ditt ansvar och val att besöka sådana webbplatser hos tredje part.

 

 

5.     PERSONUPPGIFTER

 

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter och då i synnerhet när du: (i) prenumererar på en tjänst, (ii) laddar ner Nedladdningsbart innehåll, (iii) loggar in, (iv) anmäler dig till ett spel eller en tävling, (v) skickar oss ett e-postmeddelande eller (v) svarar på en undersökning eller en studie.

 

Om vi samlar in dina personuppgifter genom Webbplatsen, hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i Integregritetsmeddelandet som du finner här.

 

Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns även i vår integritetspolicy som du finner här.

 

6.     COOKIES

 

Cookies är små filer som sparas på din enhet medan du surfar på Webbplatsen (t.ex. sidorna som du besökte, när du besökte dessa sidor etc.) och de här filerna kan läsas när du besöker samma Webbplats nästa gång (hädanefter "Cookies").

 

Mer information finns i vår lista över cookies som du finner här .

7.     ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN OCH AV ANVÄNDARVILLKOR

 

Vi kan även ändra innehållet och informationen på Webbplatsen samt dessa Användarvillkor, t.ex. för att följa ny lagstiftning och/eller bestämmelser och/eller för att förbättra Webbplatsen.

 

Du kommer att få information om dessa ändringar via Webbplatsen innan de gäller under dessa Användarvillkor. Om inte ändringen kräver ditt uttryckliga godkännande, anses din fortsatta användning av Webbplatsen vara ett godkännande av de nya Användarvillkoren.  

                               

 

8.     ERKÄNNANDE

 

Webbplatsen utvecklades för Utgivaren av ‘Code & Theory’, 1 World Trade Center, 62nd Floor, New York, NY 10007 USA, 212-358-0717.

 

 

9.     FRISKRIVNING

 

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att det alltid går att få åtkomst till Webbplatsen och Nedladdningsbart innehåll. Vi kan dock inte garantera att det alltid går att få åtkomst till Webbplatsen. Det kan vara så det inte går att få åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen, t.ex. vid tekniskt underhåll.

Det är också så att Internet-, IT- eller telekommunikationsnätverk inte alltid är felfria och att avbrott och fel kan uppstå. Vi kan därför inte ge någon garanti i detta avseende och skall därför inte hållas ansvariga för skador som är relaterade till användningen av Internet-, IT- eller telekommunikationsnätverk, inklusive, utan begränsning:

-       Dålig överföring och/eller mottagning av data och/eller information via Internet

-       Alla externa intrång eller datavirus

-       Fel på mottagningsutrustning eller kommunikationsnät och

-       Eventuellt fel på Internet som kan göra att Webbplatsen inte fungerar som den ska.

Slutligen är vårt ansvar begränsat till direkta skador och inga andra eventuella skador eller förluster som indirekta skador relaterade till, utan begränsning, förlust av vinst, intäkter eller goodwill.

10.  GÄLLANDE LAG OCH TVISTER

 

Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst:

L’Oréal Sverige AB

Box 15 222

167 15 Bromma

Tel: +46 (0)8 59 89 69 30 (öppettider: måndag-fredag: 10–15)

E-post: [email protected]

 


Hoppsan, det ser ut som att du inte har loggat in! Vänligen logga in eller skapa ett nytt konto. Or skapa ett nytt konto.