TÄVLINGSREGLER

De här tävlingsreglerna gäller för tävlingen “Sensational You” som anordnas av L’Oreal, Maybelline Sverige (”L’Oreal”).

SÅ DELTAR DU

För att delta i tävlingen måste du vara bosatt i Sverige och du måste vara minst 18 år gammal. [Deltagare under 18 år måste ha målsmans tillstånd att delta i tävlingen och för att ta emot ett pris]. Genom att delta i tävlingen accepterar du de här Tävlingsreglerna.

Anställda på L’Oreal [inkluderat anställda på reklam- och marknadsföringsbyråer, dotterbolag och relaterade företag] och medlemmar i den närmsta familjen och anställda i deras hushåll får inte delta i tävlingen.

Du deltar i tävlingen genom att:

För att delta i tävlingen ska du kommentera posten Sensational You på Maybelline’s Instagram. Kommentera med endast ett ord för att beskriva din mest sensationella vän. Det kostar inget att delta.

Du måste ha en öppen Instagramprofil så att L’Oreal kan se bilderna. Om din profil är stängd kan vi inte se ditt bidrag och du kommer inte att kunna delta i tävlingen.

Endast ett bidrag per person är tillåtet.

Datum för deltagande: från 24 augusti kloca 11 till 31 augusti klocka 11

Genom att delta i den här tävlingen åtar sig deltagarna att följa tävlingsreglerna och L’Oréal’s beslut, som är slutgiltiga i alla frågor rörande tävlingen. L’Oréal förbehåller sig rätten att efter eget omdöme diskvalificera deltagare som upptäcks manipulera inträdesprocessen eller driften av tävlingen, som bryter mot tävlingsreglerna eller som beter sig på ett osportsmannamässigt eller störande sätt, eller som har intentionen att hota eller plåga en annan person.

L’Oréal förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna när som helst före, under och efter tävlingsperioden.

VINNARNA

Vinnarna väljs ut av en jury som är sammansatt av personal från Maybelline. Juryn kommer att välja vinnarna baserat på det mest kreativa bidraget. Juryns beslut kan inte upphävas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Vinnarna kommer att meddelas direkt på Instagram. Om vinnaren inte svarar på meddelandet inom 3 dagar kan L’Oréal utse en ny vinnare. Den första vinnaren kommer i sådana fall inte att få något pris och kommer att tas bort från tävlingen.

PRISET

Priset består av en presentpåse som innehåller mascara, läppstift och en Sensational You t-shirt. Det uppskattade totala värdet av priset är 700 SEK

Priset måste accepteras som det är. L’Oréal förbehåller sig rätten att ersätta priset med ett annat pris av samma eller ett högre värde, om priset av någon anledning inte kan delas ut som det har beskrivits ovan. Priserna kan inte överföras och kan inte bytas mot kontanter eller kredit, varken i dess helhet eller till viss del. Vinnaren är ansvarig för eventuella extrakostnader som tillkommer vid utdelningen av priset, inklusive personliga skatter. L’Oréal förbehåller sig rätten att efterfråga en identifikationshandling innan priset delas ut.

PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter du delar med dig av när du deltar med ditt bidrag kommer att handhas i syfte att hantera den här tävlingen. L’Oréal är ansvariga för de personuppgifter du delar med dig av i samband med tävlingen.

Den juridiska grunden för handhavandet är det avtal du ingår med L’Oréal genom ditt bidrag till tävlingen. Teamet från Maybelline kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Du kommer inte att kunna delta i tävlingen om du inte lämnar ut de efterfrågade personuppgifterna. Dina personuppgifter kommer att behållas så länge som det är nödvändigt för att administrera tävlingen. När personuppgifterna inte längre behövs för det här syftet eller för några juridiska behov kommer vi att ta bort dina uppgifter från vårt system. Vi kommer inte att använda din information i marknadsföringskommunikation, om du inte ger L’Oréal ditt uttryckliga godkännande. Personuppgifter såsom namnet på vinnaren kommer att publiceras på Internet och/eller sociala medier när vinnaren utses. Du har alltid rätten att efterfråga tillgång till och möjlighet att korrigera dina personuppgifter genom att kontakta oss på [email protected] eller [email protected]. Du har också rätten att lämna in ett klagomål gällande hanteringen av dina personuppgifter till [email protected]. För mer information kan du läsa vår Integritetspolicy https://www.maybelline.se/privacy-policy-personuppgifts-policy

 

ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER

Genom att delta i tävlingen överför du all upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter som finns i det inskickade bidraget till L’Oréal. L’Oréal ska ha rätten att utan någon extra kompensation eller upplysning publicera alla delar av det inskickade materialet och namnet på vinnaren/vinnarna på L’Oréals hemsidor och sociala medier, likväl som de ska ha rätten att mer generellt använda det inskickade bidraget i marknadsförings-, reklam- eller informationssyfte i samband med tävlingen, i alla medier och format.

ANSVAR

Genom att delta i tävlingen befriar du L’Oréal och deras dotterbolag och andra relaterade bolag, inklusive deras chefer och anställda från allt ansvar gällande intressekonflikter och alla skador, förluster, skadegörelse som av olika anledningar uppkommer från eller i anslutning till tävlingen eller vinstpriset. L’Oréal’s ansvar gentemot deltagarna kan inte överskrida värdet för priset som bestämts i tävlingsreglerna.

L’Oréal är inte ansvariga för förlorade bidrag, bidrag som skickas in felaktigt eller försent, eller för några tekniska problem som kan påverka tävlingen.

Det inskickade bidraget ges till L’Oréal, inte till Facebook / Instagram. Facebook / Instagram är inte organisatörer till tävlingen och är därför inte ansvariga för några anspråk som berör tävlingen.

Hoppsan, det ser ut som att du inte har loggat in! Vänligen logga in eller skapa ett nytt konto. Or skapa ett nytt konto.