1. Personuppgiftsansvarige
L’Oréal Sverige AB, org. nr 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma, Sverige
2. Syftet med uppgiftsbehandlingen 
Produktrecension 
Syftet. Genom att skapa ett profil kan du skriva en produktrecension på vår webbsida. Om du skriver en recension, kommer ditt användarnamn att vara synlig för alla besökaren, oavsett om de är inloggade som användare eller ej. Vi använder din e-postadress för att kommunicera med dig kring administrativa frågor rörande  ditt konto och för eventuella frågor i relaterade till din recension. Ytterligare uppgifter (stad, ålder, hud-och hårtyp) som du delar med oss, kommer vi att använda för att köra analyser eller för att samla in statistik som kan komma att delas med digitala byråer vilka agerar på våra vägnar.
Rättslig grund. Fullgörande av avtal (recension tjänster). 
Syftet. Ytterligare uppgifter (stad, ålder, hud-och hårtyp) som du delar med oss, kommer vi att använda för att köra analyser eller för att samla in statistik som kan komma att delas med digitala byråer vilka agerar på våra vägnar.
Rättslig grund. Berättigade intressen för att hjälpa oss att bättre förstå dina behov och förväntningar och därmed förbättra våra tjänster, produkter och varumärken.
Beauty Board Panel
Syftet. Vi använder dina personuppgifter (namn, e-postadress, adress, hudton, hårfärg, ålder, hårtyp, ögonfärg, sminkpreferenser) för att registrera ditt konto och för att skicka dig produkter för tester och recensioner.  
Rättslig grund. Fullgörande av avtal (medlemskap i Beauty Board Panel).  
Tävlingar i sociala medier
Syftet. Vi använder dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för att registrera ditt deltagande i tävlingen och för att kunna kontakta dig om du vinner eller om frågor skulle uppstå i samband med ditt deltagande.

Rättslig grund. Fullgörande av avtal (deltagande i tävlingen). 
Produktprover
Syftet. Vi använder dina personuppgifter (namn, adress) för att skicka dig de produktprover du har önskat. 
Rättslig grund. Fullgörande av avtal (skicka produktprover).
3. Mottagare av personuppgifterna 
Det Nordiska Maybelline brandteamet kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer inte att delas med andra brands eller juridiska enheter. Vi kan använda externa byråer, vilka agerar på våra vägnar, som segmenterar och anpassar den kommunikation som riktar sig till dig, men endast inom ramen för ovan angivna syfte. 
4. Lagringstiden 
Personuppgifter som du lämnar i samband med din bokning av hudvårdskonsultation sparas till kalenderårets utgång, vartefter de raderas. 
Personuppgifter som lämnas i samband med  nyhetsbrev, loyalitetsprogram, forum, begäran om prover, samt recensioner sparas tills dess du avregistrerar dig eller raderar ditt konto. Om du önskar radera dina inlägg eller recensioner, ska det  göras innan du raderar ditt konto. 
Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingar i sociala medier kommer att raderas när tävlingen slutförts och vinnare har kontaktats. 
5. Förteckning över dina rättigheter och hur du utövar dem 
• Rätt till tillgång/rättelse/radering/och rätt att återkalla ditt samtycke:
a. Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig samt att få dina personuppgifter korrigerade.För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på [email protected]
o Du kan återkalla ditt samtycke för uppgiftbehandling baserad på samtycke och kanfå dina personuppgifter borttagna eller raderade. För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på [email protected] Notera att i så fall kommer eventuella bokade hudvårdkonsultationer att avbokas och din profil och/eller konto att raderas. 
o Du kan när som helst välja att avprenumerera dig från våra nyhetsbrev genom länken längst ner på alla e-post. 
• Rätt till dataportabilitet. 
o Du har rätt att flytta, kopiera eller överföra uppgifter från vår databas till en annan (med vissa begränsningar). För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på [email protected] skickar dig en översikt över de personuppgifter vi har registrerat hos dig via mail. 
För att hantera din förfrågan kan vi kräva bevis på din identitet.

• Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 
o Du har rätt att lämna in klagomål med anledning av behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se. 

6. Dataskyddsombuds kontaktuppgifter
[email protected] 
Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som finns på https://www.maybelline.se/privacy-policy-personuppgifts-policy 

Hoppsan, det ser ut som att du inte har loggat in! Vänligen logga in eller skapa ett nytt konto. Or skapa ett nytt konto.