MAYBELLINE NEW YORK / L'ORÉAL SVERIGE AB

INTEGRITETSPOLICY

L'Oréals ambition är att vara en exemplarisk företagsmedborgare för att göra världen till en vackrare plats. Vi lägger stort värde på ärlighet och klarhet och vi är fast beslutna att bygga ett starkt och varaktigt förhållande med våra konsumenter baserat på förtroende och ömsesidig nytta. En del av detta åtagande innebär att säkerställa och respektera din integritet och dina val. Att respektera din integritet är viktigt för oss. Därför ställer vi ut "Vårt integritetslöfte" och vår fullständiga integritetspolicy nedan.

Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan, Du bör därför se till att du regelbundet tar del av den senaste versionen av denna policy Senast vi ändrade vår integritetspolicy var i februari 2021.

 

VÅRT INTEGRITETSLÖFTE

1.      Vi respekterar din integritet och dina val.

2.      Vi ser till att integritet och säkerhet är integrerad i allt vi gör.

3.      Vi skickar inte marknadsföringskommunikation om du inte har bett oss. Du kan ändra dig när som helst.

4.      Vi erbjuder aldrig eller säljer dina uppgifter.

5.      Vi är fast beslutna att hålla dina uppgifter säkra. Detta inkluderar att endast arbeta med betrodda partners.

6.      Vi är hängivna att vara öppna och transparanta med hur vi använder dina uppgifter.

7.      Vi använder inte dina uppgifter på sätt som vi inte har berättat om.

8.      Vi respekterar dina rättigheter och försöker alltid att tillgodose dina önskemål så långt det är möjligt, i linje med vårt eget juridiska och operativa ansvar.

För mer information om vår integritetspraxis, anger vi nedan vilka typer av personuppgifter vi kan få direkt från dig eller från din interaktion med oss, hur vi kan använda det, vem vi kan dela det med, hur vi skyddar det och förvarar det säkert och dina rättigheter kring dina personuppgifter. Självklart kan alla situationer inte vara tillämpliga på dig. Denna integritetspolicy ger dig en översikt över alla möjliga situationer där vi kan komma att interagera tillsammans.

Ju mer du interagerar med oss, desto mer låter du oss att lära känna dig, vilket gör att vi kan erbjuda dig mer skräddarsydda tjänster.

När du delar personuppgifter med oss eller när vi samlar in personuppgifter om dig använder vi den i enlighet med denna policy. Läs noga igenom denna information och vår. Frågor och Svar-sida (om någon). Om du har några frågor eller funderingar över dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

 

VAD HITTAR DU I DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vilka är vi?

Vad är personuppgifter?

Vilka uppgifter samlar vi från dig och hur använder vi det?

Hur samlar vi in eller tar emot dina uppgifter?

Automatiserad beslutsfattande

Profilering

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Var lagras dina personuppgifter?

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Är mina personuppgifter säkra?

Länkar till tredje parts webbsidor och social inloggning

Sociala medier och användargenererat innehåll

Dina rättigheter och val

Kontakt

 

 

 

 

VILKA VI ÄR

L’Oréal Sverige AB ansvarar för de personuppgifter du delar med oss. När vi säger "L'Oréal", "oss", "vår" eller "vi", är det, det vi refererar till. L'Oréal Sverige AB är "personuppgiftsansvarige" i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

L’Oréal Sverige AB
Org. nr 556048-3314
Box 15 222, 167 15

Bromma, Sverige

 

NORDIC DATA PROTECTION OFFICER / DATASKYDDSOMBUD

L’Oréal Danmark A/S

Havneholmen 25

1561 København V

Denmark

E-mail: [email protected]

 

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

 

Med "personuppgifter" avses information eller delar av information som kan identifiera dig antingen direkt (t.ex. ditt namn) eller indirekt (t.ex. genom pseudonymiserade uppgifter som ett unikt ID-nummer). Det innebär att personuppgifter innehåller saker som e-postadresser / hemadresser / mobiltelefoner, användarnamn, profilbilder, personliga preferenser och shoppingvanor, användargenererat innehåll, ekonomisk information och välfärdsinformation. Det kan också innehålla unika numeriska identifierare som datorns IP-adress eller din mobila enhets MAC-adress, såväl som cookies.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI FRÅN DIG OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

 

L'Oréal anser att du, konsumenten, är kärnan i vad vi gör. Vi älskar att höra från dig, lära känna dig och skapa och leverera produkter som du gillar. Och vi vet att många av er älskar att prata med oss. På grund av detta finns det många sätt du kan komma att dela med dig av dina personuppgifter och vi kan därmed komma att samla in dessa uppgifter.

 

Hur samlar vi in eller tar emot dina uppgifter?

 

Vi kan komma att samla in eller ta emot uppgifter från dig via våra webbsidor, formulär, appar, enheter, L'Oréal-produkter eller varumärken sidor på sociala medier eller på annat sätt. Ibland tillhandahåller du det direkt till oss (t.ex. när du skapar ett konto, när du kontaktar oss, när du köper från våra webbsidor/appar eller butiker/skönhetssalonger), ibland samlar vi in (t.ex. använder cookies för att förstå hur du använder våra webbsidor/appar) eller ibland tar vi emot dina uppgifter från tredje parter, inklusive andra bolag inom L'Oréal-koncernen.

När vi samlar in uppgifter anger vi de obligatoriska fälten med asterisker där sådana uppgifter är nödvändiga för oss att:

-        Utföra vårt kontrakt med dig (t.ex. för att leverera de produkter du har köpt på våra webbsidor/ appar);

-        Ge dig den tjänst du har bett om (t.ex. för att tillhandahålla nyhetsbrev); eller

-        Uppfylla lagliga krav (t.ex. fakturering).

Om du inte tillhandahåller uppgifterna som är markerade med en asterisk kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster.

Vi presenterar ytterligare detaljer i tabellen nedan och förklarar:

1)     Under vilken interaktion kan dina uppgifter lämnas eller samlas in? I denna kolumn förklaras vilken aktivitet eller situation du är involverad i när vi använder eller samlar in dina uppgifter. Till exempel, om du köper, anmäler dig till att få nyhetsbrev eller surfar på en webbsida/app.

2)     Vilka personuppgifter får vi direkt från dig eller som följer av din interaktion med oss? Denna kolumn förklarar vilka typer av uppgifter vi kan samla om dig beroende på situationen.

3)     Hur och varför kan vi använda det? I den här kolumnen förklaras vad vi kan göra med dina uppgifter och syftet med att samla in informationen.

4)     Vad är den rättsliga grunden för att använda dina personuppgifter? Den här kolumnen förklarar anledningen till att vi får använda dina uppgifter.

Beroende på vilket syfte uppgifterna används för kan den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter vara:

 • Ditt samtycke
 • Vårt berättigade intresse, som kan vara:

§  Förbättring av våra produkter och tjänster: mer specifikt våra affärsintressen för att hjälpa oss att bättre förstå dina behov och förväntningar och därmed förbättra våra tjänster, webbsidor/appar/enheter, produkter och varumärken för våra konsumenters fördelar.

§  Bedrägeribekämpning: för att säkerställa betalningen är fullständig och fri från bedrägeri och missbruk.

§  Säkra våra verktyg: att hålla verktyg som används av dig (våra webbsidor/appar/ enheter) säkra och att de fungerar korrekt och ständigt förbättras.

 • Prestation av ett kontrakt: mer specifikt för att utföra de tjänster du efterfrågar
 • Juridiska skäl där behandling krävs enligt lag.

Översiktlig information av din interaktion med oss och följderna av detta avseende dina uppgifter

Under vilken interaktion kan dina uppgifter lämnas eller samlas in?

Vilka personuppgifter får vi direkt från dig eller som följer av din interaktion med oss?

Hur och varför kan vi använda det?

Vad är den rättsliga grunden för att använda dina personuppgifter?

 

Skapa och hantera konto

 

Information som samlats in under skapandet av ett konto på L'Oréals webbsidor/ appar, via en inloggning för sociala medier eller i butik.

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

• Namn och efternamn;

• Kön;

• E-postadress;

• Adress;

• Telefonnummer;

• Foto;

• Födelsedag eller åldersintervall;

• ID, användarnamn och lösenord;

• Personlig beskrivning eller preferenser;

• Order detaljer;

• Social media profil (där du använder social inloggning eller delar dessa personuppgifter med oss).

Till att:

 • Hantera dina beställningar;
 • Hantera tävlingar, kampanjer, eller undersökningar du väljer att medverka i;
 • Svara på dina frågor och på annat sätt  interagera med dig;
 • Erbjuda dig ett lojalitetsprogram;
 • Låta dig hantera dina preferenser;
 • Prestation av ett kontrakt

För att tillhandahålla den tjänst du har begärt (t.ex. skapa ett konto, slutföra en undersökning eller köpa en produkt).

 

 • Skicka dig marknadsföringskommunikation (när du har bett oss) som kan anpassas till din "profil" (det vill säga baserat på de personuppgifter vi känner till om dig och dina preferenser);

 

 • Samtycke

Att skicka dig direkt marknadsföringskommunikation.

 • Erbjuda personlig service baserat på dina skönhetsegenskaper;
 • Övervaka och förbättra våra webbsidor/appar;
 • Köra analys eller samla in statistik;
 • Säkra våra webbsidor/ appar och skydda dig och oss mot bedrägerier.

 

 • Berättigade intressen

För att säkerställa att våra webbsidor/appar ska förbli säkra, skydda dem mot bedrägerier och hjälpa oss att bättre förstå dina behov och förväntningar och därmed förbättra våra tjänster, produkter och varumärken.

 

 

Nyhetsbrev och kommersiell kommunikation prenumeration

 

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

• E-postadress;

• Namn och efternamn;

• Personlig beskrivning eller preferenser;

• Social media profil (där du använder social inloggning eller delar dessa personuppgifter med oss).

 

Till att :

 • Skicka dig marknadsföringskommunikation (när du har bett oss) som kan anpassas till din "profil" (det vill säga baserat på de personuppgifter vi känner till om dig och dina preferenser). (inkl. platsinformation till din favorit butik);

 

 • Samtycke

Att skicka dig direkt marknadsföringskommunikation.

 

 

 

 • Köra analys eller samla in statistik;

 

 • Berättigade intressen

Att skräddarsy vår marknadsföringskommunikation, förstå dess effektivitet och se till att du får den mest relevanta upplevelsen; för att hjälpa oss att förstå dina behov och förväntningar bättre och därmed förbättra våra tjänster, produkter och varumärken.

 

 • Hålla en uppdaterad lista om du har bett att inte kontaktas.

 

 • Juridiska skäl

För att hålla dina uppgifter på en lista om du har bett oss att inte skicka någon direkt marknadsföring längre.

 

Köp och orderhantering

 

Information som samlats in under köpet på L'Oréals hemsida / appar / sociala sidor eller i butik

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

 • Namn och efternamn;
 • E-postadress;
 • Adress (leverans och faktura);
 • Telefonnummer;
 • Personlig beskrivning eller preferenser;
 • Social media profil (där du använder social inloggning eller delar dessa personuppgifter med oss);
 • Information om transaktion, inklusive köpta varor och platsinformation där L'Oréal bedriver verksamhet;
 • Betalning och information; eller
 • Köphistorik.

 

Till att:

 • Kontakta dig för att slutföra din beställning när du har sparat din kundvagn eller placerat produkter i din kundvagn utan att slutföra köpet;
 • Informera dig när en produkt du ville köpa är tillgänglig;
 • Behandla och följa din beställning, inkl. leverera produkten till angivna adressen;
 • Hantera betalningen av din beställning. Observera att, betalningsinformation (kreditkortsnummer / Paypal information / bankkontodetaljer) samlas inte av oss men direkt av betalningsleverantörer;
 • Hantera alla kontakter du har med oss angående din beställning;

 

 

 • Prestation av ett kontrakt

För att tillhandahålla den tjänst du har begärt (köpet).

 

 • Säkra transaktionerna mot bedrägeri. Notera att vi använder en tredjepartsleverantörs lösning för att upptäcka bedrägerier och säkerställer att betalningen är klar och görs av dig eller av någon med fullmakt från dig;
 • Utveckla din profil om du lägger en order med din kontoinformation;
 • Mäta nöjdhet;
 • Hantera alla tvister som rör ett köp;
 • För statistiska ändamål.

 

 • Berättigade intressen

För att skydda dig och oss från bedrägliga transaktioner och för att säkerställa att betalningen är fullständig och fri från bedrägeri och missbruk.

 

 

 

Webbläsning

 

Information som samlas in av cookies eller liknande teknik ("Cookies"*) när du surfar på L'Oréals webbsida/appar och/eller på tredje parts webbsida/ appar.

 

För information om specifika cookies som placeras via en viss webbsida/app, vänligen se  cookie settings.

 

 

*  Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobil) när du är på Internet, t.ex. på L'Oréal-koncernens webbsidor.

 

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

 • Uppgifter som är relaterade till din användning av webbsidor/appar;
 • Var du kommer ifrån;
 • Inloggningsdetaljer;
 • Webbsidor du har besökt;
 • Videor du har tittat på;
 • Reklam du har klickat på;
 • Varor du har sökt efter;
 • Din platsinformation;
 • Din besökstid;
 • Varor du har valt till din kundvagn.

 

Teknisk information:

 • IP adress;
 • sök information;
 • enhetsinformation.

 

En unik identifierare som beviljats varje besökare och utgångsdatum för en sådan identifierare.

 

 

 

 

 

Vi använder Cookies, där det är relevant, med annan personlig information som du redan har delat med oss (t.ex. tidigare inköp, eller om du har anmält dig till vår nyhetsbrev) eller för följande ändamål:

 

 • För att möjliggöra att vår webbsida/app fungerar korrekt:

o    korrekt visning av innehållet;

o    skapa och komma ihåg kundvagn;

o    skapa och komma ihåg din inloggning;

o    gränssnittspersonalisering så som språk;

o    parametrar kopplade till din enhet inklusive din skärmupplösning, etc;

o    Förbättring av våra webbsidor/ appar, till exempel genom att testa nya idéer.

 

 • För att säkerställa att webbsidan/appen är säker och skyddar dig mot bedrägerier eller missbruk av våra webbsidor eller tjänster, till exempel genom att utföra felsökning.

 

 •   För att köra statistik:

o    För att undvika att besökare spelas in två gånger;

o    Att känna till användarnas reaktion på våra reklamkampanjer;

o    För att förbättra våra erbjudanden;

o    För att veta hur du upptäckte våra webbsidor/appar.

 

 

 • Berättigade intressen

För att säkerställa att vi tillhandahåller webbsidor/appar, annonsering och kommunikation som fungerar korrekt och ständigt förbättras för cookies som är (i) nödvändiga för våra webbsidors/appars funktion, (ii) används för att hålla våra webbsidor/appar säkra.

 

 

 • Att leverera online beteendemässig annonsering:

o    att visa dig onlineannonser för produkter som kan vara av intresse för dig baserat på ditt tidigare beteende;

o    för att visa annonser och innehåll på sociala medier.

 

 • Att skräddarsy våra tjänster för dig:

o    att skicka rekommendationer, marknadsföring eller innehåll baserat på din profil och intressen;

o    att visa våra webbsidor/appar på ett anpassat sätt som att komma ihåg din kundvagn eller inloggning, ditt språk, cookies för användargränssnittet (dvs. parametrarna som är kopplade till din enhet, inklusive skärmupplösning, typsnitt, etc.).

 

 • Att tillåta delning av vårt innehåll på sociala medier (delningsknappar avsedda att visa webbsidan).

 

 • Samtycke

För all annan Cookies.

 

Reklamverksamhet

Information som samlats in under ett spel, tävlingar, kampanjerbjudande, provförfrågningar, undersökningar.

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

 • Namn och efternamn;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Födelsedatum;
 • Kön;
 • Adress;
 • Personlig beskrivning eller preferenser;
 • Social media profil (där du använder social inloggning eller delar dessa personuppgifter med oss);
 • Annan information som du har delat med oss om dig själv (t.ex. via ditt "Mitt konto"-sida, genom att kontakta oss eller genom att tillhandahålla ditt eget innehåll som foton eller en recension eller ställt en fråga via chattfunktionen som är tillgänglig på vissa webbsidor/appar, eller genom att delta i en tävling, spel, undersökning).
 • För att slutföra uppgifter som du har bett oss att göra, till exempel för att hantera ditt deltagande i tävlingar, spel och undersökningar, inklusive att ta hänsyn till din återkoppling och förslag.
 • Prestation av ett kontrakt

För att tillhandahålla den tjänst du har begärt.

 

 • För statistiska ändamål.

 

 • Berättigade intressen

För att hjälpa oss att förstå dina behov och förväntningar bättre och därmed förbättra våra tjänster, produkter och varumärken.

 

 • För att skicka dig marknadsföringskommunikation (när du har bett oss).
 • Samtycke

Att skicka dig direkt marknadsföringskommunikation.

 

Användargenererat innehåll

Information som samlats in när du har skickat in något innehåll på en av våra sociala plattformar eller godkänt återanvändning av innehåll som du har publicerat på våra sociala medier.

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

 • Namn och efternamn eller alias;
 • E-postadress;
 • Foto;
 • Personlig beskrivning eller preferenser;
 • Social media profil (där du använder social inloggning eller delar dessa personuppgifter med oss);
 • Annan information som du har delat med oss om dig själv (t.ex. via ditt "Mitt konto" -sida, genom att kontakta oss eller genom att tillhandahålla ditt eget innehåll som foton eller en recension eller ställt en fråga via chattfunktionen som är tillgänglig på vissa webbsidor/appar ).

 

 • I enlighet med de särskilda villkor som har accepterats av dig:

o   Att dela din recension eller innehåll;

o   Att främja våra produkter.

 

 • Samtycke

Att återanvända innehållet du har delat online.

 • För statistiska ändamål.

 

 

 • Berättigade intressen

För att hjälpa oss att förstå dina behov och förväntningar bättre och därmed förbättra våra tjänster, produkter och varumärken.

 

Användning av appar och enheter

Information som har samlats in som en del av din användning av våra appar och/eller enheter.

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

 • Namn och efternamn;
 • E-postadress;
 • Platsinformation;
 • Födelsedatum;
 • Personlig beskrivning eller preferenser;
 • Foto;
 • Välfärdsinformation, inklusive hudton, hud/hårtyp:
 • Lokaliseringsuppgifter.

 

Till att:

 • Tillhandahålla dig den begärda tjänsten (t.ex. testa våra produkter, köpa våra produkter via app eller på relaterade e-com-webbsidor, råd och upplysningar om din sol exponering, hårrutinen);
 • Analysera dina välfärdsegenskaper och rekommendera lämpliga produkter (inklusive skräddarsydda produkter) och rutiner;
 • Ge dig produkt- och rutinrekommendationer;
 • Prestation av ett kontrakt

För att tillhandahålla den tjänst du har begärt (inklusive, vid behov, analys av forsknings- och innovationsgruppen för algoritm som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten).

 • För forskning och innovation av forskare inom L'Oréal-koncernen;
 • För övervakning och förbättring av våra appar och enheter;
 • För statistiska ändamål.

 

 • Berättigade intressen

Att alltid förbättra våra produkter och tjänster för att passa dina behov och förväntningar samt för forsknings- och innovationsändamål.

 

Undersökningar

Information som samlas in när du ställer frågor (t.ex. genom vår konsumenttjänst) relaterade till våra märken, våra produkter och deras användning.

 

Beroende på hur mycket du interagerar med oss kan dessa uppgifter bestå av:

 • Namn och efternamn;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress:
 • Annan information som du har delat med oss i relation till din förfrågan (vilket kan inkludera välfärds- och hälsouppgifter).
 • För att svara på dina förfrågningar;

Vid behov, för att koppla dig till relevanta tjänster.

 • Samtycke

För att hantera din förfrågan.

 

 • För statistiska ändamål.

 

 • Berättigade intressen

För att hjälpa oss att förstå dina behov och förväntningar bättre och därmed förbättra våra tjänster, produkter och varumärken.

 

 

 

 

 

 • För uppföljning av kvalitet på kosmetika ("Cosmétovigilance"):

o   Att övervaka och förebygga all oönskad effekt i samband med användningen av våra produkter.

o   Att utföra studier som rör säker användning av våra produkter.

o   För att vid behov utföra och följa upp vidtagna korrigerande åtgärder.

 • Juridiska skäl

Laglig skyldighet att övervaka oönskade effekter av produkterna.

 

 

Automatiserad beslutsfattande

För att säkra transaktioner via våra webbsidor/appar/enheter mot bedrägeri och missbruk använder vi tredje parts leverantörs lösning(ar). Metoden för bedrägeribekämpning baseras exempelvis på enkla jämförelser, sammankoppling, kluster, förutsägelse och extremvärdesdetekteringar med hjälp av intelligenta agenter, datafusionstekniker och olika datautvinningstekniker.

Denna process för att upptäcka bedrägerier kan vara helt automatiserad eller kan innebära mänsklig inblandning där en person fattar det slutliga beslutet. Under alla omständigheter vidtar vi alla rimliga försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder för att begränsa tillgången till dina uppgifter.

Som en följd av automatisk bedrägeribekämpning kan du (i) uppleva fördröjning i behandlingen av din beställning / förfrågan medan din transaktion granskas av oss och (ii) vara begränsad eller utesluten till att nyttja en tjänst om risk för bedrägerier identifieras. Du har rätt att få tillgång till information som vi baserar vårt beslut på. Se avsnittet "Dina rättigheter och val" nedan.

 

Profilering

När vi skickar eller visar personlig kommunikation eller innehåll, kan vi använda viss teknik som är kvalificerad som "profilering" (dvs. någon form av automatisk behandling av personuppgifter som består av att använda sådana uppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter om den fysiska personens personliga preferenser, intressen, ekonomiska situation, beteende, information om plats, hälsa, tillförlitlighet eller rörelser). Det innebär att vi kan hämta personuppgifter om dig i de olika scenarierna som nämns i tabellen ovan. Vi centraliserar dessa uppgifter och analyserar för att utvärdera och förutsäga dina personliga preferenser och/eller intressen.

Baserat på vår analys skickar vi eller visar kommunikation och/eller innehåll skräddarsydda för dina intressen/behov.

Du har rätt att invända mot användningen av dina uppgifter för "profilering" under vissa omständigheter. Se avsnittet "Dina rättigheter och val" nedan.

 

 

 

 

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter inom L'Oréal-koncernen för att följa våra juridiska skyldigheter, för att förhindra bedrägerier och/eller säkra våra verktyg, för att förbättra våra produkter och tjänster, eller efter att ha fått ditt samtycke till att göra det.

Beroende på syftet med insamlingen och endast om nödvändigt, kan vissa av dina personuppgifter komma att användas av L'Oréal-koncernens bolag världen över, om möjligt på ett pseudonymiserat sätt (vilket inte tillåter direkt identifiering) och där det är nödvändigt att för att tillhandahålla dig med begärda tjänster.

Vi kan också dela dina personuppgifter på ett pseudonymiserat sätt (vilket inte tillåter direkt identifiering) med forskare i L'Oréal Research & Innovation, inklusive de som finns utanför ditt land, för forsknings- och innovationsändamål.

Där det är tillåtet kan vi också dela dina personuppgifter, inklusive de som samlats in via Cookies mellan våra varumärken för att harmonisera och uppdatera informationen du delar med oss, för att utföra statistik utifrån dina egenskaper och skräddarsy vår kommunikation.

Besök L'Oréals Group's webbsida, för mer information om L'Oréal-koncernen, dess varumärken och platser där L'Oréal bedriver verksamhet.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte med tredje part eller L'Oréal-koncernens bolag.

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part för direkt marknadsföring med ditt samtycke. I det här sammanhanget behandlas dina uppgifter av en sådan tredje part, som fungerar som personuppgiftsansvarig, och dennes egna villkor och sekretess gäller. Du bör noggrant kontrollera dokumentation innan du godkänner att dina personuppgifter lämnas till den tredje parten.

Dina personuppgifter kan också behandlas på våra vägnar av våra betrodda tredje parts leverantörer.

Vi litar på betrodda tredje parter för att utföra en rad affärsverksamheter på vår vägnar. Vi tillhandahåller bara den information de behöver för att utföra tjänsten, och vi kräver att de inte använder dina personuppgifter för något annat ändamål. Vi använder alltid vårt bästa för att säkerställa att alla tredje parter vi arbetar med håller dina personuppgifter säkra. Till exempel kan vi överlåta tjänster som kräver behandling av dina personuppgifter till:

• Tredje part som hjälper oss att tillhandahålla digitala och e-handelstjänster som social lyssnare, butikslokal, lojalitetsprogram, identitetshantering, betyg och recensioner, CRM, webbanalys och sökmotor, användargenererade innehållshanteringsverktyg;

• Reklam, marknadsföring, digitala och sociala medier för att hjälpa oss att leverera reklam, marknadsföring och kampanjer, för att analysera deras effektivitet och hantera din kontakt och frågor;

• Tredje part som krävs för att leverera en produkt till dig t.ex. post- / leveranstjänster;

• Tredje part som hjälper oss att tillhandahålla IT-tjänster, såsom plattformsleverantörer, värdtjänster, underhåll och support i våra databaser samt på vår programvara och applikationer som kan innehålla uppgifter om dig (sådana tjänster kan ibland ge tillgång till dina uppgifter för att utföra de nödvändiga arbetsuppgifterna);

• Betalningsleverantörer och kreditreferensorgan för att bedöma din kreditpoäng och verifiera dina uppgifter, om detta är ett villkor för att ingå ett avtal med dig;

• Tredje part som hjälper oss med kundtjänst och uppföljning av kvalitet på kosmetika.

Vi kan också dela dina personuppgifter till tredje part:

• Om vi säljer något företag eller tillgångar, kan vi i så fall dela med oss av dina personuppgifter till den potentiella köparen. Om L'Oréal eller en del av dess tillgångar förvärvas av tredje part, ingår personuppgifter som innehas av L'Oréal om sina kunder, i de överlåtna tillgångarna. I så fall blir köparen den nya personuppgiftsansvarige och dennes integritetspolicy gäller för behandling av dina personuppgifter.

• Om vi är skyldiga att dela med oss av dina personuppgifter för att följa en lag eller för att verkställa eller tillämpa våra användarvillkor/villkor för försäljningar, eller andra villkor som du har accepterat; eller för att skydda L'Oréals, våra kunders eller anställdas rättigheter, egendom eller säkerhet;

• Om vi har ditt samtycke till det;

• Eller om vi har rätt att göra det enligt lag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra partners:

• Om tjänsten du prenumererar skapades av L'Oréal och en partner (till exempel en sammansatt "co-branded" app). I sådant fall behandlar L'Oréal och partnern dina personliga uppgifter för sina egna ändamål och som sådan behandlas dina uppgifter:

o   Av L'Oréal i enlighet med denna integritetspolicy;

o   Av partnern som personuppgiftsansvarige enligt sina egna villkor och i enlighet med sin egen integritetspolicy.

• Om du har samtyckt till att få marknadsföring och kommersiell kommunikation från en L'Oréal-partner via ett dedikerat opt-in (till exempel genom en app märkt av L'Oréal och som tillgänggjorts för L'Oréals partners). I sådant fall behandlas dina uppgifter av partnern som agerar som personuppgiftsansvarige enligt sina egna villkor och i enlighet med sin integritetspolicy.

• Vi kan komma att publicera på vårt supportinnehåll från sociala nätverk. Om du tillfrågar innehåll från sociala nätverk på vår webbsida/appar kan en Cookie från ett sådant socialt nätverk lagras på din enhet. Vi uppmanar dig att läsa Cookies-policy för dessa sociala nätverk för mer information.

 

Information som Facebook samlar in och delar med oss

 

Alla Facebooks funktioner och tjänster som finns på vår webbplats/app styrs av Facebooks integritetspolicy, där du kan få mer information om dina rättigheter när det gäller integritet och vilka inställningar du kan göra.

 

Genom att använda denna webbplats/app kan du: 

-        registrera dig med hjälp av ditt Facebook login. Om du gör det samtycker du till att dela med oss vissa av dina offentliga profilinformation;

-        använda Facebooks sociala plugins, till exempel "gilla" eller "dela" vårt innehåll på Facebooks plattform;

-        acceptera cookies från den här webbplatsen/appen (även kallad "Facebook Pixel"). Dessa cookies hjälper oss att förstå hur du använder webbplatsen/appen och ger oss information om din enhet, hur du använder våra tjänster, köp du gör och annonserna du ser, oavsett om du har ett Facebook konto eller är inloggad på Facebook.

När du använder dessa Facebook-funktioner samlar vi in uppgifter som hjälper oss att:

-        visa annonser du kanske är intresserad av på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andra Facebook-tjänster)

-        mäta och analysera hur effektiv vår webbplats/app och våra annonser är.

Vi kan också komma att använda personuppgifter som du delade med oss på den här webbplatsen/appen (till exempel ditt namn, efternamn, e-post, adress, kön och telefonnummer) för att identifiera dig på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andra Facebook-tjänster) och visa dig annonser som är ännu mer relevanta för dig. När det händer, Facebook kommer inte att dela dina personuppgifter och Facebook kommer att radera informationen omedelbart efter att matchningen är klar.

 

När vi använder Googles annonstjänster på våra webbplatser/appar kommer Google att komma åt och använda dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur Google använder dina personuppgifter i detta avseende kan du läsa mer i Googles Sekretess och användarvillkor som styr dessa tjänster och uppgiftbehandling.

 

 

Vi varken erbjuder eller säljer dina personuppgifter.

 

Var vi lagrar dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till, kommas åt från och lagras på en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också behandlas av anställda utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra tjänsteleverantörer.

L'Oréal överför endast personuppgifter utanför EES på ett säkert och lagligt sätt. Eftersom vissa länder kanske inte har lagar som reglerar användningen och överföringen av personuppgifter, vidtar vi åtgärder för att se till att tredje part följer de åtaganden som anges i denna policy. Dessa steg kan omfatta granskning av tredje parts integritets- och säkerhetsstandarder och/eller ingå lämpliga avtal (baserat på den mall som antagits av EU-kommissionen, tillgänglig här).

För ytterligare information, kontakta oss enligt avsnittet "Kontakt" nedan.

 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge vi behöver för det syfte som vi håller dina personuppgifter; för att möta dina behov eller att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

För att bestämma perioden använder vi följande kriterier:

• Om du köper produkter och tjänster, behåller vi dina personuppgifter under vår avtalsperiod.

• Om du deltar i ett kampanj utbud, behåller vi dina personuppgifter under hela kampanjens löptid.

• Om du kontaktar oss för en förfrågan, behåller vi dina personuppgifter under den tid som behövs för behandlingen av din förfrågan.

• När du skapar ett konto, behåller vi dina personuppgifter tills du vill att vi raderar det eller efter en inaktivitetstid (ingen aktiv interaktion med varumärken) definierad i enlighet med lokala bestämmelser och riktlinjer.

• Om du har samtyckt till direkt marknadsföring, behåller vi dina personuppgifter tills du avbryter eller kräver att vi raderar det eller efter en inaktivitetsperiod (ingen aktiv interaktion med varumärken) definierad i enlighet med lokala bestämmelser och riktlinjer.

• När cookies läggs på din dator, behåller vi dem så länge som nödvändigt för att uppnå dess ändamål (t.ex. under tiden du shoppar eller för ID cookies) och under en period som definieras i enlighet med lokala föreskrifter och vägledning.

Vi kan behålla vissa personuppgifter för att följa lagar eller förpliktelser, likväl för att hantera våra rättigheter (till exempel för att hävda våra påståenden i domstolar) eller för statistiska eller historiska ändamål.

När vi inte längre behöver använda dina personuppgifter tas den bort från våra system och registreras eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras från den.

 

Är dina personuppgifter säkra?

Vi är fast beslutna att hålla dina personuppgifter säkra och vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att göra det. Vi kräver att våra tredje parter som hanterar dina personuppgifter för oss att göra detsamma.

Vi gör alltid vårt bästa för att skydda dina personuppgifter och när vi har fått dina personuppgifter använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Eftersom överföringen av information via internet inte är helt säker kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som skickas till vår webbsida. Sådan överföring är på egen risk.

Länkar till tredje parts webbsidor och social inloggning

Våra webbsidor och appar kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbsidor för våra partners nätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte är ansvariga eller förpliktiga för dessa policy. Vänligen kontrollera dessa policy innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

Vi kan också erbjuda dig möjlighet att använda din sociala media login. Om du gör det, var vänligen medveten om att du delar din profilinformation med oss beroende på inställningarna för sociala medier. Besök den relevanta sociala medieplattformen och granska dess integritetspolicy för att förstå hur dina personuppgifter delas och används i det sammanhanget.

 

Sociala medier och användargenererat innehåll

Vissa av våra webbsidor och appar tillåter användare att skicka in sitt eget innehåll. Kom ihåg att innehåll som skickas till en av våra sociala medieplattformar kan ses av allmänheten, så du bör vara försiktig med att tillhandahålla vissa personuppgifter, t.ex. finansiell information eller adressuppgifter. Vi är inte ansvariga för eventuella åtgärder som vidtas av andra personer om du skickar personuppgifter till någon av våra sociala medieplattformar och vi rekommenderar att du inte delar sådan information.*

 

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

L'Oreal respekterar din rätt till privatliv: det är viktigt att du kan kontrollera dina personuppgifter. Du har följande rättigheter:

Dina rättigheter

Vad betyder det?

Rätten att bli informerad

Du har rätt att erhålla tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Därför tillhandahåller vi dig informationen i denna policy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi håller om dig (med vissa begränsningar).

Vi kan ta ut en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnader för att tillhandahålla informationen.

Begäran som är uppenbart ogrundade, överdrivna eller upprepade besvaras inte.

För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller föråldrade och/eller rätt att kompletera om de är ofullständiga.

För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer. Om du har ett konto kan det vara enklare att korrigera dina egna uppgifter via ditt "Mitt konto"-funktion.

Rätt till radering / rätten att bli bortglömd

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter borttagna eller raderade. Observera att detta inte är en absolut rättighet, eftersom vi kan ha legala eller legitima skäl för att behålla dina personuppgifter.

Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer.

Rätten att invända mot direkt marknadsföring, inbegripet profilering

Du kan när som helst avregistrera eller välja bort vår direktmarknadsförings kommunikation.

Det är lättast att göra det genom att klicka på länken "unsubscribe" i vilken e-post eller kommunikation vi skickar. Annars kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

 

Om du vill göra invändningar mot någon profilering, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer.

Rätten att när som helst återkalla samtycke för uppgiftbehandling baserad på samtycke

 

Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina uppgifter när sådan behandling baseras på samtycke. Återkallandet av samtycke ska inte påverka lagenligheten av behandlingen på grund av samtycke innan den återkallas. Vi hänvisar till tabellen i avsnittet "Vilka uppgifter samlar vi från dig och hur använder vi den", särskilt kolumnen "Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter?" för att identifiera var vår behandling baseras på samtycke.

Om du vill göra invändningar för att dra tillbaka ditt samtycke, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer.

Rätten att invända mot behandling baserad på berättigade intressen

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina uppgifter när sådan behandling baseras på det legitima intresset. Vi hänvisar till tabellerna i avsnittet "Vilka uppgifter samlar vi från dig och hur använder vi den", särskilt kolumnen "Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter?" För att identifiera var vår behandling baseras på berättigade intressen.

För att göra det, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

 

Du har rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten för att lämna in ett klagomål mot L'Oréals dataskydds- och integritetspolicy:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114

104 20 Stockholm

[email protected]

Tveka inte att kontakta oss enligt nedan detaljer innan du lämnar några klagomål till Integritetsskydds-myndigheten.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta, kopiera eller överföra uppgifter från vår databas till en annan. Detta gäller endast uppgifter som du har tillhandahållit, där bearbetningen bygger på ett kontrakt eller ditt samtycke, och behandlingen utförs med automatiska medel. Vi hänvisar till tabellerna i avsnittet "Vilka uppgifter samlar vi från dig och hur använder vi den", särskilt kolumnen "Vilken är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter?" för att identifiera var vår behandling baseras på prestation av ett kontrakt eller samtycke.

För mer information, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. Denna rättighet innebär att vår bearbetning av dina uppgifter är begränsade, så vi kan lagra den, men inte använda eller bearbeta den vidare.

Det gäller under begränsade omständigheter som anges i Allmän dataskyddsförordning, så som:

 • riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade (dvs. Dig), under en period som gör det möjligt för kontrollen att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • behandlingen är olaglig och den registrerade (dvs. Du) motsätter sig radering av personuppgifterna och begär begränsning av behandling istället;
 • personuppgiftsansvarig (dvs. L'Oréal) behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de begärs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga påståenden;
 • den registrerade (dvs. Du) har invänt mot behandling baserat på personuppgiftsansvariges berättigade intressen i avvaktan på kontrollen om de legitima grunderna hos personuppgiftsansvarige överrätter den registrerades.

Om du vill begära begränsning, vänligen kontakta oss enligt nedan detaljer.

Rätten att avaktivera cookies

Du har rätt att avaktivera cookies.

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobil) när du är på Internet, t.ex. på L'Oréal-koncernens webbplatser. Mer information finns på följande länkar: http://www.aboutcookies.org.

Du kan enkelt ändra inställningarna i cookie settings.

Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare för att aktivera eller inaktivera cookies. Om du behöver hjälp så finns det en Hjälp-funktion i din webbläsare.

Många cookies används för att förbättra användbarheten eller funktionaliteten hos webbplatser/appar. Det innebär att om du inaktiverar cookies kan det innebära att du inte kan använda vissa delar av våra webbplatser/appar. Mer information i cookie settings.

 

För att hantera din förfrågan kan vi kräva bevis på din identitet.

KONTAKT

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar och använder dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, kontakta oss på:

Consumer Care Center:

E-mail: [email protected]

Adresse: L’Oréal Danmark A/S

            Maybelline New York

            Havneholmen 25

            1561 København V

            Danmark

 

Nordic Data Protection Officer / Dataskyddsombud

[email protected]

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vil lämna in ett klagomål, om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du göra det på https://www.imy.se/

Om du vil lämna in ett klagomål, om vår användning av cookies, kan du göra det på www.minacookies.se/anmal-missbruk.

Hoppsan, det ser ut som att du inte har loggat in! Vänligen logga in eller skapa ett nytt konto. Or skapa ett nytt konto.