KOPIOSUOJA

Maybelline önskar dig varmt välkommen till sin webbplats, som finns tillgänglig på följande URL: www.maybelline.se (nedan ”Webbplatsen”).

Vi ber dig att läsa genom dessa användarvillkorna noga som gäller för Webbplatsen.

Genom att använda Webbplatsen förbinder sig användaren av Webbplatsen (nedan ”Användaren”) att respektera och följa de användarvillkor som anges nedan.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER RÖRANDE WEBBPLATSEN

Genom att besöka Webbplatsen tilldelas Användaren en användarlicens som ger Användaren en begränsad rätt att använda Webbplatsen. Denna licens berättigar Användaren till en icke exklusiv, icke överlåtbar och begränsat rätt att använda innehållet på Webbplatsen endast för eget och privat bruk. 

Webbplatsen och dess innehåll (såsom varumärken, logotyper, fotografier, bilder, illustrationer, texter, videoklipp m.m.) skyddas av upphovsrätt och annan äganderätt. L’Oréal beviljar ingen annan licens eller andra rättigheter än att besöka Webbplatsen.

Mångfaldigande av alla typer av dokument som publiceras på Webbplatsen är endast tillåtet för informativa ändamål och då endast för privat och personligt bruk. Alla former av mångfaldigande eller återgivning av hela eller delar av Webbplatsen eller av någon av dess beståndsdelar för andra syften, oavsett anledning eller på vilket sätt detta sker, i synnerhet kommersiella, är uttryckligen förbjudet.

Alla förfrågningar om tillstånd ska skickas till följande adress: L'Oréal Sverige AB, Gustavslundsvägen 22, Box 152 22, 167 15 Bromma.

PERSONUPPGIFTER

L'Oréal kan komma att samla in personlig information om Användaren i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Enligt personuppgiftslagen har Användaren rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas samt hur dessa behandlas.

Användaren har även rätt att få personuppgifter som avser Användaren raderade eller, om uppgifterna är felaktiga, få dessa uppgifter rättade. För att utöva denna rättighet kan Användaren vända sig till följande adress: L'Oréal Sverige AB, Gustavslundsvägen 22, Box 152 22, 167 15 Bromma. Se även L’Oréal Personuppgifterpolicy nedan. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

a. Åtkomst till Webbplatsen

L'Oréal gör allt som står i företagets makt för att hålla Webbplatsen tillgänglig, utan att för den skull vara förpliktigad att se till detta. I samband med underhåll, uppdateringar och andra tekniska orsaker kan åtkomsten till Webbplatsen avbrytas. L'Oréal är inte på något sätt ansvarigt för sådana avbrott och eventuella konsekvenser som dessa kan leda till för Användaren.

b. Användning av innehållet på Webbplatsen

L'Oréal gör allt som står i företagets makt för att uppdatera innehållet på Webbplatsen och förse användarna med korrekt information. L'Oréal kan emellertid inte garantera att den information som återfinns på Webbplatsen är korrekt, exakt eller fullständig. Därför friskriver sig L'Oréal från allt ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den information som finns på Webbplatsen samt för alla skador som orsakas av otillbörligt intrång av tredje part som leder till att nämnda information ändras.
Alla felaktigheter och brister bör rapporteras till följande adress: service@dk.loreal.com

c. Länkar placerade på Webbplatsen

De länkar som finns på Webbplatsen kan transportera Användaren vidare till webbplatser som tillhör olika samarbetspartners till L’Oréal. L'Oréal har inte kontrollerat alla de webbplatser som eventuellt är länkade med företagets, deras innehåll eller de uppgifter som anges där, och tar därför inget som helst ansvar för innehållet, marknadsföringen, produkterna eller tjänsterna som återfinns på dessa webbplatser eller för hur Användaren använder dessa. Webbplatser som är tillgängliga via hyperlänkar från Webbplatsen kan använda sig av cookies. Besök på sådana webbplatser sker uteslutande på Användarens egen risk.

Inga länkar till Webbplatsen får läggas ut utan att skriftligt tillstånd dessförinnan inhämtats från L'Oréal. Alla förfrågningar om tillstånd ska skickas till följande adress: L'Oréal Sverige AB, Gustavslundsvägen 22, Box 152 22, 167 15 Bromma. All otillåten användning är i strid med lag och kan leda till påföljder.

d. Cookies

Webbplatsen använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på Användarens dator när Användaren besöker en webbplats. Cookies används av L’Oréal i det enda syftet att förenkla navigeringen på Webbplatsen och ge en mer personlig service åt Användaren. För att kunna utnyttja alla funktioner på Webbplatsen bör man ställa in webbläsaren så att den accepterar cookies. Användaren kan undvika cookies genom att ändra inställningar i datorns webbläsare så att cookies inte tillåts. För mer information, se www.aboutcookies.org.

Webbplatsen använder inte cookies för att lagra någon information om Användaren som andra kan läsa eller få tillgång till. Webbplatsen använder inte cookies för att spåra Användarens internetaktivitet efter att Användaren har lämnat Webbplatsen.

Vilka cookies används på Webbplatsen?

Cookie och status Namn Syfte
Google Analytics
(valfri)
utma
utmb
utmc
utmz
Dessa cookies används för att samla information om hur besökarna använder vår webbplats. De placeras på sidan av det amerikanska företaget Google Inc. Den information som samlas in är anonym, däribland besöksantal på webbplatsen, hur besökarna har hittat webbplatsen och vilka sidor de besökte på webbplatsen. Denna information använder Google sedan för att göra rapporter åt oss och hjälpa oss att förbättra webbplatsen. För mer information besök

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Coremetrics
(valfri)
xxxxxx-clogin
CoreID6
cmTPSet
Dessa cookies används för att samla information om hur besökare använder vår webbplats. De placeras på sidan av Coremetrics som är en del av IBM. Den information som samlas in är anonym, däribland besöksantal på webbplatsen, hur besökarna har hittat webbplatsen och vilka sidor de besökte på webbplatsen. Denna information använder Google sedan för att göra rapporter åt oss och hjälpa oss att förbättra webbplatsen. För mer information besök

http://www.coremetrics.co.uk/company/privacy.php#services


Tredje part-cookies

a) Sociala nätverksikoner
 
På Webbplatsen kan det förkomma sociala nätverksikoner och ibland integrerat videoinnehåll från webbplatser som till exempel YouTube. Följaktligen, när Användaren besöker en sida med integrerat videoinnehåll från till exempel YouTube eller klickar på en social nätverksikon kommer Användaren via en länk till en webbplats med egna cookies. L’Oréal kontrollerar inte dessa cookies, så Användaren måste kontrollera den relevanta tredje partens webbplats för att få mer information.

b) Flash cookies.

L’Oréal använder Flash-filer för att leverera delar av sitt innehåll på Webbplatsen, till exempel för att spela upp videofiler. För att förbättra upplevelsen för användaren används Local Shared Objects – eller flash cookies som de brukar kallas – för att tillhandahålla funktioner som auto-resume och för att spara Användarens preferenser. Flash cookies sparas i Användarens dator i stort sett på samma sätt som cookies, men det går inte att justera inställningarna för dem i webbläsaren på samma sätt.
Avaktivering av Flash Cookies – På Adobes webbplats finns utförlig information om hur man tar bort eller avaktiverar Flash Cookies antingen för en specifik domän som www.maybelline.se eller för alla webbplatser – se www.adobe.com/products/flashplayer/security för mer information. Att begränsa användningen av Flash Cookies på webbplatsen kan påverka Användarens upplevelse av Webbplatsen.

c) Spotlight tags är någonting L’Oréal använder för att spara aktivitet som genereras när Användaren tittar eller klickar på en av Webbplatsens annonser någonstans på internet och sedan hamnar på Webbplatsen genom att ha klickat på den, eller när Användaren besöker vissa sidor på Webbplatsen inom 30 dagar från att Användaren har sett en av L’Oréals annonser någonstans på internet. L’Oréal spotlight tags tillhandahålls av Mediamind. Du kan avaktivera spotlight tags på www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, där du scrollar ned till ”mediamind” och kryssar för rutan ”opt out”.

e. Användning av råd på Webbplatsen

De särskilda applikationer för online-analyser och guider som innehåller råd om skönhetsvård har lagts upp på Webbplatsen i syfte att ge Användaren rådgivning om skönhet.

Det faktum att dessa tjänster görs tillgängliga för Användaren innebär inte att Användaren förvärvar någon äganderätt till dessa applikationer. Användaren beviljas endast en, icke exklusiv rätt, att för privat bruk, använda dessa applikationer. Det är förbjudet för Användaren att (i) kopiera eller reproducera hela eller delar av applikationerna oavsett på vilket sätt detta sker och av vilken anledning, nu eller i framtiden, (ii) att översätta applikationerna till något annat språk och (iii) att anpassa applikationerna.

I den utsträckning som är tillåten enligt lag skall L'Oréal inte hållas ansvarigt för någon typ av skada, direkta eller indirekta, som orsakas av att applikationerna är bristfälliga, kapas eller på annat sätt påverkas av utomstående. 

I den utsträckning som är tillåten enligt lag skall L'Oréal inte ha något ansvar för resultaten; ansvaret begränsas till råden och anvisningarna som ges till Användaren. L'Oréal lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och tar inget ansvar för användningen av råden om de produkter som rekommenderas eller användningen av produkterna. Dessa ska enbart betraktas som vägledande och bör styrkas av professionella yrkesutövare. För ytterligare information och/eller synpunkter kan Användaren skriva till följande adress: L'Oréal Sverige AB, Gustavslundsvägen 22, Box 152 22, 167 15 Bromma.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

L'Oréal är måna om att skydda användarnas personuppgifter och vill etablera en relation med de användare som besöker Webbplatsen som bygger på tillit, och har därför upprättat följande personuppgifterpolicy. 

Personuppgifter

Som personuppgifter betraktas sådan information som rör Användaren personligen och som gör det möjligt för någon att kontakta Användaren, till exempel Användarens namn, adress, telefon-/telefaxnummer, personnummer, e-postadress eller någon annan form av information som Användaren har uppgett till Webbplatsen som kan identifiera Användaren.

L’Oréal kan komma att be Användaren om vissa uppgifter för att på bästa sätt kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser samt erbjuda bästa möjliga service när Användaren navigerar på Webbplatsen. 

Därför kan L’Oréal komma att be Användaren om personlig information, särskilt om Användaren:
• deltar i någon form av tävling eller kampanj som är sponsrad av L’Oréal och/eller av någon av L’Oréals samarbetspartners;
• fyller i ett anmälningsformulär på Webbplatsen;
• rapporterar om ett problem med Webbplatsen eller någon av de tjänster som L’Oréal erbjuder Användaren. Användaren bör vara medveten om att om Användaren skriver till L’Oréal kommer L’Oréal att spara en kopia av denna korrespondens.
• svarar på undersökningar som L’Oréal (eller någon av L’Oréals samarbetspartner) utför bland Internetanvändarna och som används för att studeras internt. 

Användning av information

L’Oréal kan komma att använda personuppgifter som samlats in av Webbplatsen för att:
• hjälpa till att fastslå och kontrollera användarnas identitet;
• öppna, upprätthålla, administrera och serva användarkonton och medlemskap;
• bearbeta, serva och genomföra transaktioner samt skicka relaterad kommunikation;
• ge service och support till användarna;
• förbättra Webbplatsen, inklusive att skräddarsy den efter användarnas önskemål;
• förse användarna med produkt- eller serviceuppdateringar, erbjudanden eller annan information om L’Oréal;
• svara på användarnas frågor, funderingar, kommentarer och instruktioner; och
• upprätthålla säkerhet och integritet hos systemen

L’Oréal använder den anonyma sökhistorik som lagras automatiskt av servrarna i första hand för att hjälpa till att administrera och förbättra Webbplatsen. L’Oréal kan också vidarebefordra sådan anonym information som har samlats in om webbplatsen till sina annonsörer, potentiella partners och andra icke-anslutna företag. Inte heller denna information går att koppla samman med någon specifik person.

Utlämnande till tredje parter

L’Oréal lämnar inte ut några personuppgifter till någon oberoende tredje part för användning i deras direktmarknadsföring gentemot Användaren. Personuppgifter som lämnas av Användaren kan dock överflyttas till andra parter inom L’Oréals-koncernen. L’Oréal får använda oberoende företag för tillsyn och drift av Webbplatsen eller av andra skäl som gäller verksamheten, och de företagen kan få ta del av Användarens personuppgifter i sådana syften. L’Oréal kan också ge ut dina personuppgifter av juridiska skäl, till exempel i händelse av en stämning, en förfrågan eller utredning på en myndighets begäran eller av någon annan orsak som är tillåten enligt lag.

ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

L'Oréal förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor för Webbplatsen för att exempelvis kunna följa nya lagar och bestämmelser eller för att förbättra användningen av Webbplatsen för Användaren. Alla ändringar rörande användningen av Webbplatsen kommer att införas i dessa användarvillkor. Genom att använda Webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker Användaren till de ändrade användarvillkoren.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor regleras av svensk lag. Alla eventuella tvister rörande användningen av Webbplatsen ska avgöras av svensk domstol.

HOSTING

Webbplatsen hostas av MRM, 69 boulevard du Général Leclerc, 92583 Clichy Cedex, Frankrike, tel: +33 1 47 59 41 00.